$21.49

HYBRID | THC: 23.77 % | CBD: 0.07 %

-10%
$34.64

HYBRID | THC: 23.8 % | CBD: 0.06 %