$28.99

HYBRID | THC: 39.1 % | CBD: 0 %

$41.99

HYBRID | THC: 39.9 % | CBD: 0 %