$44.99

HYBRID | THC: 45.3 % | CBD: 0 %

$42.99

HYBRID | THC: 41 % | CBD: 0 %