$44.19

HYBRID | THC: 24.1 % | CBD: 0.05 %

$38.49

HYBRID | THC: 27.76 % | CBD: 0.69 %