$39.99

HYBRID | THC: 87.62 % | CBD: 2.5 %

$42.99

HYBRID | THC: 80.8 % | CBD: 0.2 %