-20%
$23.59

HYBRID | THC: 35.5 % | CBD: 2 %

$17.99

HYBRID | THC: 22.9 % | CBD: 0.09 %