$42.49

HYBRID | THC: 45.3 % | CBD: 1 %

$39.99

HYBRID | THC: 43.4 % | CBD: 0 %