$7.19

HYBRID | THC: 8.4 % | CBD: 6.95 %

$19.99

HYBRID | THC: 8.83 % | CBD: 8.17 %