$8.99

HYBRID | THC: 8.37 % | CBD: 15.25 %

$27.99

HYBRID | THC: 8.63 % | CBD: 14.93 %