Bhang – Caramel Chocolate 1:1 – 1x10g

$5.49

BLEND | THC: 10 mg/unit | CBD: 10 mg/unit

In stock

SKU: 330055_1x10g___ Categories: ,