-10%
$49.85

HYBRID | THC: 20.6 % | CBD: 0.49 %

$27.99

HYBRID | THC: 22.3 % | CBD: 0.3 %