-10%
$41.99 $37.79

HYBRID | THC: 39.9 % | CBD: 0 %