$23.99

HYBRID | THC: 8.15 % | CBD: 12.5 %

$8.99

HYBRID | THC: 8 % | CBD: 8 %