$146.99

HYBRID | THC: 18.28 % | CBD: 0.1 %

$26.99

HYBRID | THC: 18.28 % | CBD: 0.04 %