$8.09

HYBRID | THC: 8 % | CBD: 8 %

-10%
$19.79

HYBRID | THC: 8 % | CBD: 7 %